2017. július 4., kedd

A tél szelei - Victarion (részlet)

.epub .mobi
eredeti szöveg

A Nemes Hölgy termetes hajó volt: olyan kövéren és lomhán terült el a vízen, mint a zöld földek nemes hölgyei ágyaikon – hatalmas fenekét így Victarion alaposan megtölthette felfegyverzett harcosaival. Mögötte haladt a Rabszolga-öbölbe vezető hosszú útjuk eddigi termésének, a Vasflotta szerezte zsákmánynak a többi része: a Nemes Hölgynél csekélyebb méretű koggék, nagy koggék, karakkok, és kereskedőgályák szedett-vedett sora és köztük néhány halászhajó itt-ott elszórva. Ez a flotta amilyen méretes volt, egyúttal olyan ártalmatlan is: noha gyapjúból, borból és egyéb árucikkekből bőséggel akadt a hajóin, vajmi kevés veszélyt jelentett az ellenségre. Parancsnokának Victarion Egyfülű Wulfot nevezte ki.

A tél szelei - Az elhagyott

.mobi .epub
eredeti szöveg
A fenevad gyomrában sosem hajnalodott.
A némák megfosztották őt köpenyétől, lábbelijétől és ágyékkötőjétől; csupán haja, láncai és sebei maradtak rajta. Lábát dagálykor tengervíz csapkodta, mely nemi szerve magasságában állapodott meg, majd az apállyal visszahúzódott. Lábfeje megszívta magát: puha, alaktalan valamivé puffadt, akkorává, mint egy sonka. Tudta, hogy tömlöcben sínylődik, azt viszont nem, hol és mióta.

2017. június 8., csütörtök

A tél szelei - Arianne II

.mobi .epub
eredeti szöveg (georgerrmartin.com)

Omladozó kő őrtornyok sorakoztak végig a Harag-fok déli partja mentén; még réges-régen építették őket, hogy legyen honnan figyelni a tengeren lopakodó dorne-i fosztogatókat. Köréjük később falvak nőttek, melyek közül néhány azóta várossá burjánzott.

2017. május 22., hétfő

A tél szelei - Arianne I

.epub .mobi
eredeti szöveg (georgerrmartin.com)

Aznap reggel, mikor elhagyta a Vízkerteket, apja a székéből felállva adott csókot mindkét arcára.
– Dorne sorsa a te kezedben van – mondta, azzal átadta neki a pergament. – Gyors és biztonságos utat kívánok. Légy a szemem, fülem és hangom… de legfőképpen vigyázz magadra.
– Úgy lesz, apám. – Egy csepp könnyet sem hullajtott; Arianne Martell Dorne hercegnője volt, a dorne-iak pedig nem szívesen hagyták kárba veszni a vizet. De nem sokon múlott. Nem is apja csókjaitól vagy rekedt hangjától lábadt könnybe a szeme, hanem az erőfeszítéstől, mellyel talpra állt, noha lába remegett – a köszvénytől feldagadt és begyulladt ízületei biztosan sajogtak. A szeretete tartotta talpon. A hite.

2017. április 8., szombat

A tél szelei - Alayne I


Épp a Szárnyas Lovag egyik meséjét olvasta kis urának, mikor Szikla Mya bekopogott, majd belépett Robert hálótermének ajtaján. A lány csizmát és bőr lovaglóruhát viselt, hajából szalma állt ki, és erős istállószagot árasztott. Mogorvának tűnt. Biztosan Mychel Redfort ittléte miatt rosszkedvű – gondolta Alayne.

2017. április 6., csütörtök

Előszó

Üdvözöllek a magyar nyelvű írott kultúra egyik félreeső szegletében. A blogon egyelőre műfordításaimat, George R. R. Martin még meg nem jelent regényének, a The Winds of Winter-nek eddig napvilágot látott fejezeteit fogom közölni.